58561217 - innovation creativity imagination ideas concept

Công nghệ tiên tiến

Konica Minolta đang xác định lại nơi làm việc của tương lai, giúp bạn làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn và cộng tác. Không gian làm việc thông minh sẽ bao gồm một môi trường di động cao. Kết nối liền mạch và cộng tác giữa các nhân viên, dễ dàng truy cập thông tin mọi lúc, mọi nơi

35362245 - smart hand showing futuristic technology

Giải pháp theo chiều dọc

Konica Minolta, một nhà lãnh đạo trong tự động hóa văn phòng, làm việc với nhiều công ty để giúp họ hoạt động ở hiệu suất cao nhất.

Được trang bị hơn 140 năm chuyên môn, các giải pháp và đổi mới tập trung vào khách hàng của chúng tôi cho phép doanh nghiệp kết nối và biến đổi trong làn sóng đổi mới kỹ thuật số.

44906029 - seven business people holding white cards with letters to assemble the word support on textured wooden desk. conceptual of teamwork, cooperation and customer service.

Hỗ trợ & Tải xuống

Để bổ sung cho các giải pháp và giải pháp luồng công việc được giải thưởng của chúng tôi, Konica Minolta giúp bạn đáp ứng những thách thức của môi trường cạnh tranh nhanh hiện nay với một loạt các dịch vụ và giải pháp có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Kết nối với chúng tôi: