Đối tác chăm sóc sức khỏe sáng tạo của bạn

Tại Konica Minolta, chúng tôi trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để cung cấp dịch vụ chăm sóc cao cấp với chuyên môn và đổi mới trong lĩnh vực của chúng tôi.

Giải pháp chăm sóc sức khỏe của chúng tôi giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiết kiệm thời gian và tài nguyên cũng như tự động hóa quy trình và tăng năng suất của người dùng trong môi trường an toàn.

 

Tại Konica Minolta, chúng tôi hiểu sự cần thiết phải chăm sóc bệnh nhân có chất lượng và tự tin về lâm sàng. Đó là lý do tại sao Giải pháp chăm sóc sức khỏe của chúng tôi là tổng cung cấp bao gồm các giải pháp hình ảnh y tế – X quang kỹ thuật số và tính toán, Siêu âm và giải pháp CNTT; quản lý nội dung và in ấn với bảo mật và độ tin cậy.

Bạn đang tìm kiếm một Tư vấn kế hoạch kinh doanh hạng nhất?