Các chức năng nâng cao trên chuỗi bizhub 226/206 mới cải thiện năng suất, nâng cao khả năng hoạt động và tăng cường bảo mật tài liệu.