Bizhub MỚI C368 / C308 / C258 là một nghệ sĩ xuất sắc được phục vụ cho nhu cầu kinh doanh đa dạng. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tính di động, kết nối và tính bền vững.