Tính linh hoạt và Giá trị gia tăng

Làm nhiều hơn với in hai mặt tự động lên đến phương tiện truyền thông 300gsm. Ngoài ra, bây giờ bạn có thể sản xuất các tài liệu in lên đến 1200mm (chỉ đơn giản) mà không cần gia công phần mềm.