BIZHUB PRO 1100IS MỚI LÀ MỘT BÁO CHÍ IN ẤN ĐỘ KỸ THUẬT SỐ
Lý tưởng cho các phòng in trung tâm, các dịch vụ in-trả-phí bên ngoài, giáo dục, các cơ quan chính phủ và vv. Với hệ thống nhanh, năng suất cao để quay vòng nhanh các công việc lớn, bizhub PRO 1100 mang lại sự vững chắc, tin cậy và linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.