Sự kiện và Hội thảo trực tuyến

Sự kiện và Hội thảo trực tuyến đang/ sắp diễn ra

1..Hội thảo trực tuyến 

Đăng ký tham dự tại đây 

Sự kiện và Hội thảo trực tuyến đã diễn ra

1..Hội thảo trực tuyến “Kiến tạo không gian làm việc của tương lai”

Liên hệ gửi yêu cầu tư vấn về sản phẩm/dịch vụ

2..Hội thảo trực tuyến “Giải pháp quản lý quy trình in ấn từ xa

Liên hệ gửi yêu cầu tư vấn về sản phẩm/dịch vụ

3..Triển lãm trực tuyến “Việt Nam Print Pack 2021”

Liên hệ gửi yêu cầu tư vấn về sản phẩm/dịch vụ

4..Hội thảo trực tuyến “Caputtin’o 2 – Giải pháp tích hợp Quản lý Nhân sự, Chấm công, Tính lương thế hệ mới từ Đối Tác NEC Việt Nam”

Liên hệ gửi yêu cầu tư vấn về sản phẩm/dịch vụ