Tặng máy đo màu quang phổ khi mua dòng máy in màu sản xuất AccurioPress C14000/C12000

Chương trình này chỉ dành cho những khách hàng tại Việt Nam trên toàn quốc mua AccurioPress C14000/C12000 từ Konica Minolta Việt Nam và nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi sẽ nhận được Máy quang phổ Myiro-1. Vui lòng liên hệ với Phòng kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.