Tổng quan

Cho phép in dữ liệu biến đổi, quản lý đầu ra và chuyển giao tự động.

Tổng quan

PlanetPress là một giải pháp cho phép bạn dễ dàng tạo, in và phân phối các tài liệu giao dịch và biểu mẫu kinh doanh có chứa dữ liệu biến đổi tích hợp, cũng như cung cấp nhiều khả năng tiên tiến để quản lý tự động các quy trình công việc.

Bộ phần mềm này giúp giảm bớt chi phí cho văn phòng phẩm in sẵn bằng cách đem lại một đầu ra có trộn với dữ liệu biến đổi cần được in, lưu trữ, gửi qua email và/hoặc fax như một phần của một ứng dụng quản lý đầu ra tinh vi.

Tính năng

PlanetPress cung cấp các khả năng tiên tiến để phân phối tự động và quản lý công việc trong cả văn phòng và môi trường sản xuất.

  • Tạo và thiết kế tài liệu giao dịch, quảng cáo hoặc giao dịch-quảng cáo có chứa nội dung biến động.
  • Tăng hiệu quả công việc bằng cách gửi tài liệu đến nơi bạn cần
  • In tài liệu phức tạp với tốc độ cao
  • Nhập dữ liệu từ hầu như bất kỳ nguồn nào.
  • Biến hoá đơn thành phương tiện quảng cáo bằng cách gợi ý các mặt hàng liên quan đến lịch sử mua hàng để tạo ra doanh thu cao hơn.
  • Điều khiển công việc xử lý giấy in và các tính năng hoàn thiện để khai thác toàn bộ sức mạnh của máy in

Liên hệ

  •   HCM: +84 (0)8 3915 4242            HN: +84 (0)4 3776 7023/24
Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan