Tổng quan

Tổng quan

Một sự kết hợp ăn khớp: Năm mô-đun của bộ phần mềm

 

Các mô-đun của bộ phần mềm có thể được sử dụng trong bất kỳ tổ hợp mô-đun nào và chúng tích hợp với các nền tảng có sẵn như Active Directory, cho phép khai thác các nội dung đầy đủ trong cơ sở dữ liệu của công ty ngay trên các MFD nối mạng và thiết bị đầu ra.

  • Bộ quản lý Thiết bị Netcare của PageScope để cấu hình tập trung mạng hệ thống và giám sát tập trung tình trạng của hệ thống.
  • Bộ quản lý Tài khoản của PageScope để quản lý đầu ra đầy đủ và báo cáo chi phí.
  • Bộ quản lý Xác thực của PageScope để quản lý tập trung cơ sở dữ liệu người dùng và các quyền người dùng.
  • Bộ quản lý Bảng điều khiển của PageScope để tạo hồ sơ người dùng trung tâm, sổ địa chỉ cá nhân hóa và mục tiêu quét cho mỗi cá nhân.
  • Bộ quản lý In của PageScope để quản lý in ấn một cách linh hoạt, an toàn và kinh tế thông qua phương thức in ở mọi nơi (follow-me).

Liên hệ

  •   HCM: +84 (0)8 3915 4242            HN: +84 (0)4 3776 7023/24
Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan