Về chúng tôi

Hồ sơ công ty

Giải pháp kinh doanh Konica Minolta Asia đang biến nơi làm việc của tương lai bằng các giải pháp và phần cứng tập trung vào khách hàng của mình …
Tìm hiểu thêm

Triết lý của chúng tôi

“Tạo ra giá trị mới”, đây là lý do chúng ta tồn tại. 6 giá trị của chúng tôi là bản chất của những niềm tin sâu sắc nhất của chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi rõ ràng …
Tìm hiểu thêm

Thông điệp của Giám đốc

“Cung cấp các doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao với trọng tâm vào trung tâm khách hàng”. Với sự ra đời của những tiến bộ công nghệ như điện thoại di động, đám mây và dữ liệu lớn …
Tìm hiểu thêm

Môi trường

Tính bền vững cho một thế giới lành mạnh – Là một tập đoàn toàn cầu, chúng tôi hiểu rõ về tác động mà chúng ta có thể có trên thế giới của chúng ta, không chỉ theo nghĩa kinh doanh, mà là …
Tìm hiểu thêm

Tin tức

Konica Minolta Business Solutions Asia (BSA), một nhà cung cấp giá trị tích hợp với các giải pháp tập trung vào khách hàng, tự hào có 16 nhân viên được chứng nhận là …
Tìm hiểu thêm