Giải pháp bảo mật đầu cuối

BẢO MẬT là một cân nhắc quan trọng trong nhiều tổ chức. Hướng tới số hóa, các quy định nghiêm ngặt đã thúc đẩy việc áp dụng và nhận thức về an ninh ở nhiều doanh nghiệp. Để có một môi trường an toàn, Security đóng một phần quan trọng trong văn phòng để bảo vệ khỏi các mối đe dọa bên ngoài như trộm cắp dữ liệu, khai thác bí mật kinh doanh, trộm cắp và hơn thế nữa.

Konica Minolta cung cấp danh mục toàn diện các giải pháp và dịch vụ bảo mật đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh.

Konica Minolta Phiên bản bảo mật đầu cuối là một danh mục tổng thể các giải pháp bảo mật mang đến nhiều cấp độ phòng thủ để bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu những Giải pháp bảo mật đầu cuối nào có thể giúp giải quyết các thách thức với các tính năng sau:

  • An toàn tài liệu / dữ liệu
  • Giải pháp giám sát an ninh vật lý
  • Kiểm soát và bảo mật truy cập thiết bị
  • Bảo mật mạng
  • Dịch vụ bảo mật CNTT được quản lý