Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT  VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN.

Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Đối tác và cần sự đồng ý và cho phép của Quý Khách hàng và Đối tác để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích quảng bá thông tin các sản phẩm, sự kiện, chương trình khuyến mãi cũng như cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn trong suốt quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Konica Minolta Việt Nam và Quý Khách hàng và Đối tác , và phụ thuộc vào từng loại hình dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Konica Minolta Việt Nam cam kết tuân thủ và giữ thông tin của bạn riêng tư và an toàn theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Quy định Bảo mật khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác phù hợp với quy định của pháp luật, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của bạn trong trương hợp bạn đã đồng ý trước đó. Vui lòng hỗ trợ cung cấp Thông Báo này cho các Cá Nhân Liên Quan của tổ chức/doanh nghiệp của Quý Khách hàng hoặc các Cá Nhân Liên Quan đó.

  1. Thông Báo này áp dụng đối với dữ liệu cá nhân của những chủ thể nào.

Thông Báo mô tả các thực tiễn của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bất kỳ chủ thể dữ liệu nào trong bối cảnh mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, đại lý, ngân hàng, cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan thuộc chính phủ, bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc có liên quan đến bất kỳ sản phẩm/dịch vụ, đối tác chung, đồng tài trợ hoặc bất kỳ một bên thứ ba mà Konica Minolta Việt Nam nhận hoặc quảng bá thông tin hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và/hoặc những người mà Konica Minolta Việt Nam tham gia vào, đàm phán hoặc thảo luận về bất kỳ giao dịch hoặc dịch vụ nào và nhân sự hoặc người ủy quyền của họ (gọi chung là “(Các) Bên Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân”).

  1. Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập. 

Tùy theo mục đích xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi phù hợp với mục đích cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Quý Khách hàng và Đối tác và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của Quý Khách hàng và Đối tác, dữ liệu cá nhân của quý khách mà chúng tôi xử lý tùy từng trường hợp có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

Họ, tên đệm và tên khai sinh

Địa chỉ hiện tại

Số điện thoại/ Số điện thoại di động

Địa chỉ email

Tên công ty

Địa chỉ công ty

  1. Mục đích thu thập và xử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân khi chúng tôi có sự chấp thuận và được đồng ý một cách tự nguyện bởi bạn để từ đó chúng tôi có thể cung cấp thông tin và/ hoặc dịch vụ cho bạn. Konica Minolta Việt Nam sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trong phạm vi cần thiết và hợp pháp và cho các mục đích sau:

Để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Konica Minolta Việt Nam cung cấp.

Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại, thông tin sản phẩm của chúng tôi.

Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó.

Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào.

Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

  1. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân. 

Chúng tôi, tại mọi thời điểm, có toàn quyền quyết định về phương tiện, cách thức xử lý thông tin, dữ liệu cá nhân cho phù hợp với Mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức vật lý, bằng văn bản, lời nói, phương thức điện tử.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin thông báo về các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Konica Minolta Việt Nam liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Konica Minolta Việt Nam có thể sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Các mục đích nêu trên và quy định của pháp luật.

  1. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của bạn an toàn và bảo mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ. Chúng tôi yêu cầu nhân viên của chúng tôi và bất kì bên thứ ba nào thực hiện bất kì công việc nào thay mặt chúng tôi phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nghĩa vụ bảo vệ bất kì thông tin nào và áp dụng các biện pháp thích hợp cho việc sử dụng và chuyển giao thông tin.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó chúng tôi sẽ xóa, hủy thông tin cá nhân của bạn ngay khi có sự xác nhận hợp lí rằng: (i) mục đích thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu đó; (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; và (iii) Khách hàng có yêu cầu huỷ, xóa dữ liệu. Theo quy định pháp luật hiện hành, Chúng tôi có thể hủy bỏ thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Khách hàng.

Vì lợi ích của chính bạn, chúng tôi khuyến cáo bạn không tiết lộ các thông tin nhạy cảm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, kể cả nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho khách hàng khi khách hàng tự ý tiết lộ cá nhân. Khách hàng cần lưu ý rằng Internet không phải là một môi trường an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng thông tin, dữ liệu cá nhân của khách hàng được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Thông tin, dữ liệu cá nhân được truyền tải khi sử dụng Internet là do khách hàng chịu trách nhiệm và khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập website, ứng dụng hoặc thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng website, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật.

  1. Các quyền của Khách hàng. 

Bạn được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn được phản đối việc Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Bạn được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Bạn được quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, trừ trường hợp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt để xác nhận việc bạn rút lại sự đồng ý.

  1. Thời gian lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân. 

Tất cả các thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu xóa thông tin của chính mình hoặc chúng tôi cho rằng việc lưu trữ thông tin đó là không cần thiết.

Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu: Dữ liệu được xử lý từ thời điểm chúng tôi tiếp nhận các thông tin được bạn đồng ý chia sẻ cho đến bạn yêu cầu hạn chế, xóa bỏ hoặc rút lại sự đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của chính mình.

  1. Thay đổi Quy định Bảo mật. 

Thông Báo này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật Quy định Bảo mật này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi, cập nhật này sẽ được thông báo đến tất cả khách hàng và đối tác của chúng tôi.

  1. Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Quy định Bảo mật này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như sau:

Trụ sở chính: Phòng 3, Lầu 8, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 (028) 3915 4242

Email: [email protected]