Các giải pháp phần mềm của Konica Minolta đạt được giải thưởng Buyers Lab 2021 Pick và Giải thưởng Thành tựu nổi bật tại Keypoint Intelligence

Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tự hào thông báo rằng giải pháp phần mềm Dispatcher Paragon giành được giải thưởng Buyers Lab 2021 Pick và Chương trình “Konica Minolta Return to Work” nhận được chứng nhận Thành tựu Nổi bật của Buyers Lab 2021 trong khuôn khổ Giải thưởng Cải tiến Sáng tạo. Đọc thêm